10.06.2022

Temeljna plošča: cena, prednosti, detajl

Temeljenje objekta lahko izvedemo na več načinov. Pri gradnji se je večinoma uporabljal pasovni temelj, v zadnjem času pa se, predvsem pri montažni gradnji, nizkoenergetskih in pasivnih hišah uporablja temeljna plošča. Energetsko se odlično obnese, kaj pa cena temeljne plošče?

1. Kaj je plavajoča temeljna plošča?

So boljši pasovni temelji ali temeljna plošča? Temeljna plošča v celoti nadomešča funkcijo pasovnih temeljev. Temeljne plošče ne smemo zamenjevati z AB talno ploščo, ki se izvede nad pasovnimi temelji in je običajno debeline od 10 do 15 cm. Debelina temeljne plošče se izračuna glede na obremenitve oz. obtežbe, ki jim bo podvržena. Obremenitve temeljne plošče so lastna teža stavbe, obtežba stanovalcev, pohištva in zunanji vplivi, kot so sneg in veter, ter možnost pojavov, kot je potres.

Običajno se debelina temeljne plošče za stanovanjsko hišo giblje okoli 30 cm. Po najnovejših standardih se toplotna izolacija položi pod ploščo, kar se imenuje plavajoča temeljna plošča. Na temeljni plošči se nato lahko nadaljuje z montažno ali klasično gradnjo.

2. Postopek izvedbe temeljne plošče

2.1 Izkop za temeljno ploščo in polaganje inštalacij

Najprej je potreben izkop gradbene jame. Globina izkopa je odvisna od terena in nosilnosti tal. Z izkopom tako pridemo do nosilnih tal, sledi utrjeno nasutje z gramozom do višine, na kateri se bo izvajala temeljna plošča. Pri tem se že pripravi tudi inštalacijske vode. Na primerno utrjeno podlago se zalije podložni beton debeline 10cm.

2.2 Hidroizolacija temeljne plošče in izolacija temeljne plošče

Na podložni beton se položi prvi sloj XPS toplotne izolacije, sledi sloj obojestransko samolepilne hidroizolacije, ki deluje tudi kot vezni element med prvim in drugim slojem XPS toplotne izolacije, ki jo položimo preko izvedene hidroizolacije. Drugi sloj XPS toplotne izolacije se izvede s posebno oblikovanimi utori, ki jih zapolni sveži beton in tako omogoča boljšo povezavo vseh slojev v sistemu. Opisano sistemsko rešitev imenujemo tudi SEISMIC temeljna blazina in predstavlja odgovor na izzive, ki jih postavlja sodobno temeljenje objektov na toplotni izolaciji. Prav tako je to sistem, razvit za potresno ogrožena območja, ki ima preverjeno nosilnost v primeru dinamičnih obremenitev, kot je potres.

2.3 Izdelava betonske plošče

Hkrati se pripravi opaž za vlivanje temeljne plošče, položi armaturo in vode za inštalacije. Sledi betoniranje. Debelina temeljne plošče znaša nekje okoli 30 cm in jo določi statični izračun. Toplotno izolacijo in hidroizolacijo se položi tudi ob robovih temeljne plošče. Stik horizontalne in vertikalne izolacije ne sme biti pod kotom 90 stopinj zaradi nevarnosti pretrganja. Izvede se preko posebnih kotnikov, pod kotom 45 stopinj.

3. Prednosti temeljne plošče so:

– manj izkopa,
– manj opaževanja,
– enostavnejša armatura,
– hitrejša gradnja,
– enakomernejše posedanje,
– temeljna plošča je primerna tudi za slabše terene,
– najboljša toplotna zaščita stavbe v zemlji.

Temeljna plošča mora biti ustrezno ojačana z armaturo.

4. Na kaj moramo paziti pri izvedbi temeljne plošče

Pod temeljno ploščo smemo položiti le toplotno izolacijo, ki ima zadostno deklarirano tlačno trdnost in tudi po dolgotrajni obremenitvi ne spremeni načrtovanih tehničnih karakteristik.

Zelo je pomembno, da najnižji rob temeljne plošče sega dovolj globoko zaradi vode v zimskem času, ki lahko temelje ob zmrzovanju dviguje, ob taljenju pa povzroča njihovo posedanje, zaradi česar lahko pride do poškodb konstrukcije. Spodnji rob temeljne plošče mora tako biti izven cone zmrzovanja, najmanj na globini 80cm. Druga možna rešitev je polaganje dodatne toplotne izolacije v širini vsaj 60m od roba temeljne plošče, s čimer dosežemo podoben učinek.

Stik med vertikalno in horizontalno hidroizolacijo mora biti v določenih primerih izveden preko kotnikov, odvisno od tipa bitumenske hidroizolacije. Oster lom hidroizolacije lahko ogrozi njeno brezhibnost. Kotnike in toplotno izolacijo pred varjenjem hidroizolacije zaščitimo s tanjšim nanosom malte, tako da se pri obdelavi hidroizolacije ne stopita.

5. Cena temeljne plošče

Za oceno stroškov izvedbe temeljne plošče potrebujemo projekt, ki upošteva vrsto terena, globino potrebnega izkopa, dostopnost, debelino plošče ter izolacije itd. Za primer vzemimo nepodkleteno enostanovanjsko hišo na ravnem terenu. Temeljna plošča 100m2 leži na 20cm toplotne izolacije. Cena izkopa predstavlja od 15-20% celotne investicije.

Cena toplotne in hidroizolacije ter izvedbe znaša lahko 30% vseh stroškov. Cena temeljne plošče narašča, če se investitor odloči za debelejši sloj toplotne izolacije. Cena opaža, armiranja in betoniranja temeljne plošče predstavlja 40-50% stroška celotne investicije. Cena izkopa in temeljne plošče za stanovanjsko klasično ali montažno hišo 100 m2 se lahko giblje od 9.000 do 17.000 evrov.

 

Vir članka:

homebuilding.com

Potrebujete pomoč pri načrtovanju in izvedbi vašega projekta?info@viba.si ali 041 624 060