23.02.2021

Kako nam lahko pomagajo opažni sistemi in podporniki?

Opažni sistemi so pomemben del oziroma element gradnje (armirano) betonskih konstrukcij, saj zagotavljajo, da so (armirano) betonski elementi oblikovani v skladu s projektno dokumentacijo. Izbira opažnega sistema vpliva na hitrost in učinkovitost gradbenih del ter tudi na kakovost končne konstrukcije.

Hiter razvoj znanosti in tehnologije je omogočil oblikovanje različnih vrst in tipov opažnih sistemov. Na trgu je na voljo veliko proizvodov za opažanje. Za različne vrste konstrukcij so oblikovani različni specializirani sistemi, ki omogočajo konkurenčnost na trgu in ekonomične rešitve na gradbišču.

V sodobnem gradbeništvu brez opažev pač več ne gre

Med sodobnimi konstrukcijami verjetno več ni zgradb, v katerih ne bi bil prisoten beton v enem delu ali v celotni konstrukciji.
Opaž je kalup, v katerega se vgrajuje betonska mešanica s predhodno narejenimi pripravljalnimi deli, ki so že vnaprej predvideni v projektu gradnje. Opaž je začasna tehnološka konstrukcija, ki strjujočemu betonu oz. betonski konstrukciji daje obliko in površinski izgled, prav tako pa nosilni del opažne konstrukcije zagotavlja trdnost in stabilnost. Oblika, natančnost posameznih elementov in izgled so pokazatelj vrste in kvalitete uporabljenih opažev.

Kaj so glavne naloge in tehnološke zahteve opažnih sistemov?

– Prevzeti morajo težo sveže vgrajenega betona, armature, grajenih sredstev in obremenitev, ki izhajajo iz procesa betoniranja.
– Zagotovljen mora biti kakovosten prenos z zgornje obtežbe na nosilno podlago.
– Opaž mora med vgrajevanjem svežega betona biti stabilen in dovolj trden, ne sme priti do nezaželenih deformacij in posedkov opaža in nosilnega odra.
– Po betoniranju mora površina betona ustrezati zahtevam, ki so dane s projektom konstrukcije.
– Zagotovljen mora biti predviden potek strjevanja vgrajenega betona.

Viba nudi opaže vseh vrst in tipov (nakup ali najem)

Iz podjetja Viba d.o.o. z veseljem sporočamo, da smo svoj že tako širok program opažev in podpornih sistemov obogatili še s stenskim opažem STARTEC višine 330 cm. Za nakup ali najem stenskih opažev s STARTEC opažnimi elementi višine 330 cm imate na voljo:

– ST element 330/135 Alkus
– ST element 330/90 Alkus
– ST element 330/75 Alkus
– ST element 330/55 Alkus
– ST element 330/50 Alkus
– ST element 330/30 Alkus
– ST element 330/25 Alkus
– ST notranji vogal 330/25 Alkus
– ST zunanji vogal 330

To so jekleni opaži z obremenitvijo do 60 kN. V jeklene okvirje je vgrajena plastična plošča Alkus, ki poskrbi, da so betonske površine gladke in ravne. Priporočljivo za izvedbo AB sten višine nad 270 cm z opažnimi elementi MEVA brez horizontalnih stikov.
Prednost Meva opažev in podpornikov je, da je rokovanje z njihovimi opaži enostavno in varno. Pri nakupu ali najemu opažev vam nudimo še izris opažnega načrta in prilagoditev vašim zahtevam.

 

Potrebujete pomoč pri načrtovanju in izvedbi vašega projekta?info@viba.si ali 041 624 060