19.04.2023

Enostavni in nezahtevni objekti: nove zahteve v 2023

Od 25. marca 2023 je v veljavi Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov, ki med drugim uvaja nekatere nove formalne zahteve pri gradnji enostavnih in nezahtevnih objektov. Preverite, kaj morate vedeti, če želite postaviti nadstrešek, nadstrešnico ali kak drug podoben objekt.

Enostavni in nezahtevni objekti 2023

Spremembe pri dokumentaciji za gradbeno dovoljenje za nezahtevni objekt

Za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt se spreminjajo obrazci, na katerih vlagatelj zaprosi za izdajo gradbenega dovoljenja in predloži dokumentacijo.

Po novem je treba poleg podatkov o investitorju in parceli, na kateri bo objekt postavljen, objekt tudi na kratko opisati ter navesti, ali bo objekt priključen na komunalno infrastrukturo.

Dokumentaciji je treba priložiti tudi skice v merilu 1:100, ki prikazujejo tloris, značilni prerez in obliko terena. Skica je lahko izdelana ročno na pripravljenem listu z vrisano mrežo ali na drug način (npr. digitalno).

Če bo objekt postavljen na varovanem območju – na primer v krajinskem parku – potrebujete tudi mnenje oziroma soglasje pristojnega organa, kot je Zavod RS za varstvo narave.

V primeru postavitve objekta v varovalnem pasu javne gospodarske infrastrukture potrebujete soglasje občine.

Pri gradnji nezahtevnega objekta zdaj obvezen nadzornik

Največja novost pri gradnji nezahtevnih objektov je obveza imenovanja nadzornika, če gradnje ne izvaja izvajalec, ki izpolnjuje pogoje iz 16. člena Gradbenega zakona.

Z drugimi besedami – pri gradnji enostavnega objekta v lastni režiji je po novem treba imenovati nadzornika, ki se ga navede v prijavi začetka gradnje. Slednjo mora investitor vložiti na upravni enoti najmanj 8 dni pred začetkom gradnje.

Enostavni in nezahtevni objekti 2023

Gradnjo enostavnega objekta je treba zdaj prijaviti

Doslej je bilo mogoče enostavni objekt, kot so nadstrešnica do 20 m2, stavba za shranjevanje orodja in strojev do 40 m2 ali skladišče pridelkov do 40 m2, graditi brez kakršne koli »papirologije«.

Po novem za tovrstne objekte še vedno ne potrebujete gradbenega dovoljenja, morate pa na občini vložiti prijavo začetka gradnje enostavnega objekta, na kateri navedete podatke o investitorju, naziv gradnje, zunanje mere objekta, bruto tlorisno površino in odmike od sosednjih zemljišč. Priložiti je treba tudi skico, iz katere je razviden tloris in prerez objekta.

Poznate razliko med nadstreškom in nadstrešnico?

V vsakdanjem življenju redko naletimo na besedo »nadstrešnica«. Tudi temu, kar ta beseda označuje, pogovorno skoraj vedno pravimo kar »nadstrešek«. A razlika je vse prej kot nepomembna. Od tega, ali bomo postavili nadstrešek ali nadstrešnico, je odvisno, ali potrebujemo gradbeno dovoljenje ali ne. Več o tem preberite v zapisu Nadstrešek ali nadstrešnica? Razlika je velika.

Viri: Uradni list 30/23, gov.si, viba.si

Potrebujete pomoč pri načrtovanju in izvedbi vašega projekta?info@viba.si ali 041 624 060