15.09.2022

5 ključnih finančnih koeficientov, ki se uporabljajo v gradbeništvu

Finančni kazalniki so ključni parametri, ki pomagajo jasno in enostavno razumeti finančno zdravje gradbenega podjetja. So rešilna bilka, kadar je na podlagi niza standardnih finančnih izkazov in dokumentov težko ugotoviti finančno stanje podjetja.

Hitro in natančno pokažejo uspešnost podjetja v smislu likvidnosti, finančnega vzvoda in finančne učinkovitosti.

finance

Glavne kategorije finančnih koeficientov v gradbenem podjetju

Finančni koeficienti v gradbeništvu

Finančni koeficienti so določene enačbe, ki pomagajo napovedati prihodnje rezultate in možnosti finančnega načrtovanja za rast podjetja. Ti koeficienti so oblikovani na podlagi podatkov iz bilance stanja in računovodskih izkazov podjetja.

Vsi glavni finančni koeficienti spadajo v štiri glavne kategorije. Več spodaj v razpredelnici:

Finančni koeficienti Definicija
1 Koeficient likvidnosti Koeficient likvidnosti kaže zmožnost podjetja, da s kratkoročnimi sredstvi poplača kratkoročne dolgove. Dva glavna kazalnika, ki spadata med kazalnike likvidnosti, sta: kratkoročni koeficient in hitri koeficient.
2 Koeficienti dobičkonosnosti Koeficienti dobičkonosnosti kažejo sposobnost podjetja, da prihodke spremeni v dobiček z uporabo svojih sredstev, lastniškega kapitala itd. Finančni kazalniki v tej kategoriji so: bruto dobiček, donosnost sredstev in donosnost lastniškega kapitala.
3 Koeficienti finančnega vzvoda Koeficienti finančnega vzvoda dajejo informacije o tem, kako podjetje financira svoja sredstva in poslovanje ter s tem povezane dolgove. Imenuje se tudi razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom.
4 Koeficienti učinkovitosti Koeficienti učinkovitosti merijo, kako dobro podjetje uporablja ustvarjena sredstva in obveznosti. Finančni kazalniki v tej kategoriji so: koeficient obračanja lastniškega kapitala in koeficient obračanja obratnega kapitala.

 

Glavni oziroma ključni finančni kazalniki, ki izstopajo, so kratkoročni koeficient, hitri kazalnik, razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom, razmerje obračanja obratnega kapitala in razmerje obračanja lastniškega kapitala. Različna podjetja uporabljajo različne finančne količnike glede na parametre, ki jih proučujejo.

Nobeden od kazalnikov ne pojasnjuje celotne uspešnosti poslovanja. Vsak kazalnik pomaga analizirati določen parameter. Na primer, kratkoročni koeficient podjetja je lahko močan, vendar lahko razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom kaže na preveliko zadolženost. Primerjava določenega razmerja enega podjetja z drugim je odličen način za ocenjevanje uspešnosti.

5 ključnih finančnih koeficientov v gradbeništvu

načrtovanje

Med različnimi kategorijami in podkategorijami omenjenih finančnih kazalnikov je 5 ključnih, ki jih mora poznati izvajalec gradbenih del:

  1. Kratkoročni koeficient

Tekoči kazalnik je vrsta kazalnika likvidnosti, ki se izračuna kot razmerje med kratkoročnimi sredstvi in kratkoročnimi obveznostmi.

Imenuje se tudi kazalnik obratnega kapitala.

Kratkoročni koeficient = kratkoročna sredstva/tekoče obveznosti

Tekoči kazalnik kaže sposobnost podjetja, da s svojimi sredstvi poplača kratkoročne dolgove. Dobra mejna vrednost za kratkoročno razmerje je >=1. To pomeni, da ima podjetje dovolj kratkoročnih sredstev za pokrivanje stroškov obveznosti. Kratkoročni koeficient, ki je manjši od 1, lahko kaže na morebitne finančne težave. Medtem ko je višje razmerje pokazatelj neučinkovite uporabe obratnega kapitala.

  1. Hitri koeficient

Hitri koeficient predstavlja razmerje med kratkoročnimi sredstvi, ki vključujejo denar, denarne ustreznike, kratkoročne naložbe in terjatve (brez zalog), in skupnimi kratkoročnimi obveznostmi.

Hitri koeficient = (denarna sredstva + terjatve + denarni ustrezniki)/kratkoročne obveznosti

Z njim merimo sposobnost podjetja, da plača kratkoročne obveznosti, ne da bi sredstva pretvorilo v gotovino. Imenuje se tudi koeficient hitrega testa. Finančni analitiki vedno iščejo hitri koeficient med 1,1 in 1,5.

Hitri koeficient se osredotoča na enostavna sredstva, ki jih je mogoče hitro likvidirati v primeru izrednih težav z obveznostmi. Vsaka postavka, ki potrebuje čas za likvidacijo, ni vključena v to razmerje.

  1. Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom

To je koeficient finančnega vzvoda, ki meri, koliko rasti je podjetje financiralo z dolgom. Gre torej za razmerje med skupnimi obveznostmi/dolgom in lastniškim kapitalom v bilanci stanja podjetja.

Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom = skupne obveznosti ali skupni dolg/lastniški kapital

Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom, ki je nižje od 2, velja za dobro vrednost. Če je vrednost večja od 2, pomeni, da se je podjetje preveč zadolžilo, da bi spodbudilo rast. To bi oviralo zmožnost podjetja pri pridobivanju več posojil.

konstrukcija

  1. Razmerje obračanja obratnega kapitala

Koeficient obračanja obratnega kapitala meri, kako dobro podjetje uporablja svoj kapital za podporo prodaje in rasti podjetja. Ta koeficient velja tako za koeficient likvidnosti kot tudi za koeficient učinkovitosti.

Koeficient obračanja obratnega kapitala = prodaja/obratni kapital

Obratni kapital = kratkoročna sredstva – kratkoročne obveznosti

Višji koeficient pomeni, da je podjetje učinkovito pri uporabi svojih sredstev in obveznosti za prodajo podjetja. Manjše razmerje kaže na manjšo učinkovitost podjetja. Ko razmerje presega 30, ga je težko količinsko opredeliti, zato se uporablja glede na vrsto podjetja.

  1. Koeficient obračanja lastniškega kapitala

Je koeficient učinkovitosti, ki se izračuna kot razmerje med prodajo in lastniškim kapitalom. To razmerje meri, kako učinkovito podjetje uporablja svojo vrednost za ustvarjanje prihodkov od gradnje.

Koeficient obračanja lastniškega kapitala = prodaja/lastniški kapital

Koeficient obrata lastniškega kapitala upošteva uporabo lastniškega kapitala in ne kapitala. Za gradbeno podjetje bi lahko razmerje, višje od 15, pomenilo težave s prihodnjo rastjo.

Finančni koeficienti so odlično orodje za izvajanje finančnega načrtovanja gradbenega podjetja. Pomagajo napovedati prihodnjo finančno pot podjetja.

 

VIR: theconstructor

Potrebujete pomoč pri načrtovanju in izvedbi vašega projekta?info@viba.si ali 041 624 060